English, Português, italiano, עברית

אל תשאירו עקבות

אנו ממליצים לכל המטיילים לעקוב באדיקות אחר העקרונות של אי השארת עקבות, קבוצת חוקים שמטרתם להקטין את ההשפעה הסביבתית שיש לאטרקציות בטבע. השם מסכם את המטרה של החוקים – להנות מהטבע בצורה שבה ניתן להשאיר אותו נקי מעקבות (שאריות, אשפה ועוד) “קחו רק תמונות, השאירו רק טביעות רגליים”.

לתכנן מראש ולהתארגן:

 • להימנע מאריזה של אשפה ולהביא שקיות זבל.
 • לתכנן מסלול מציאותי לקבוצתכם, מסלול המאפשר מספיק זמן ואנרגיה כדי למצוא אזור לינה מתאים.
 • לשמור על קבוצות קטנות או לחלק קבוצה גדולה לשתי קבוצות.

לצעוד על משטחים יציבים:

 • ללכת רק על שבילים מבוססים כדי להימנע מסחיפה.
 • ללון באזורים המותאמים לכך ללא הפרעה לחי או לצומח.

להיפטר מאשפה:

 • לארוז בחזרה כל מה שמוציאים מהתיק.
 • לסחוב שקית אשפה ולהשליך לכלי קיבול מתאימים את כל האשפה, כולל אשפה אורגנית (קליפות תפוז, קליפות ביצה ועוד)
 • להתרחק לפחות 60 מ’ ממקור מים, מאתר הלינה ומשבילים כדי להיפטר מצרכים.
 • לחפור בור של 15-20 ס”מ כדי להיפטר מצרכים מוצקים.
 • לזרוק את נייר הטואלט לשקית האשפה או לקבור אותו. לא להשליכו על הרצפה ולא לשרוף אותו.

להקטין את השפעת המדורה:

 • אנו לא ממליצים להקים מדורות לאורך השביל, עקב היובש וחוסר בעצים מתאימים באזור. שריפות אדירות של יערות נגרמו כתוצאה ממדורות של מטיילים.
 • השתמשו בגזיה כדי להכין אוכל.

כבוד כלפי החי:

 • לא להאכיל בעלי חיים ואל תגשו אליהם.
 • לאחסן את המזון ואת האשפה בצורה בטוחה, כך שבעלי החיים לא יאכלו דברים שיפגעו בבריאותם.

להותיר את כל מה שמוצאים היכן שהיה:

 • לכבד את ההיסטורי – לא לפגוע במבנים היסטוריים ולא לקחת חלקים מהם.
 • לא להזיז אבנים, צמחים או כל דבר טבעי אחר.
 • לא לבנות ולא לחפור בסביבה הטבעית.

להביע כבוד למטיילים אחרים:

 • לשמור על קולות נמוכים כך שצלילי הטבע יגיעו גם אל המטיילים האחרים.
 • לכבד אנשים אחרים המשתמשים בשבילים ובמתקנים.
 • להיות אדיבים ומנומסים כלפי המקומיים אנשי המקום כשחוצים את כפריהם, או כשעוברים בסמוך לאדמותיהם. לזכור שאתם אורחים ולהתייחס אליהם כאל מארחים.

This copyrighted information has been adapted and reprinted with permission from the Leave No Trace Center for Outdoor Ethics: www.LNT.org

תיירות אקולוגית בת קיימא

Follow Us on FacebookFollow Us on TwitterFollow Us on YouTubeFollow Us on SkypeFollow Us on RSS