English, Português, italiano, עברית

הניקיון לאורך השביל

הבעיה הגדולה ביותר של השביל היא האשפה. השלכה לא מבוקרת של אשפה מחוץ לכפרים ולערים פולשת לשביל באזורים מסוימים, מה שמוביל לחווית טיול לא נעימה (ומאוד מסריחה). מלבד ההטרדה שנגרמת למטיילים, הלכלוך גורם לפגיעה סביבתית ממשית של האדמה והמים בגליל, ואפילו יכול להוביל לשריפות ענק, כדוגמת השריפה שאירעה בהר הכרמל ושהותירה אחריה מעל 40 קורבנות. רוב בתי הספר בגליל אינם כוללים בתכנית הלימודים לימודי איכות סביבה, והבעיה של השלכת אשפה לא מבוקרת מהווה סכנה לסביבה המקומית ברמה בלתי נסבלת.

מה אנו עושים בנוגע לבעיה זו?
הניקיון והתחזוק של השביל היא אחת המטרות והדאגות העיקריות שלנו. הובלנו צוותי מתנדבים שעזרו לאסוף זבל לכל אורך השביל. כמו כן השתתפנו ב”Clean Up The World Day” ע”י הובלת יום ניקיון בשביל עם מאות תלמידי בית ספר מנצרת, משהד וכפר כנא.

מה אנחנו מקווים לעשות בעתיד?
כדי להתמודד עם הבעיה אנחנו חייבים לגשת לשורש הבעיה דרך חינוך לאיכות הסביבה. כמו כן, כדי לנקות את האשפה התעשייתית, נצטרך להעסיק ציוד הובלה ולמצוא אזורי מטמנות כדי להשליך בהם את האשפה. לבסוף, אנו מוכרחים להקטין את רמת האשפה שלא ניתן למחזר באמצעות עידוד שימוש במוצרים שניתן למחזר.

אנו זקוקים לעזרתכם!אודות

Order a free Jesus Trail Map

Just pay $0.99 for postageOrder a Backpack Patch!


Features
  • 3" diameter
  • iron-on backing
  • 100% color embroidery
Cost: $4.99 including shipping